Naši saradnici

Seme i sadni materijal - Agro

Ponuđači za seme i sadni materijal osiguravaju kvalitetan i prilagodljiv početak proizvodnje. Njihovo istraživanje i selekcija pomažu u osiguranju uspešnog razvoja useva.

Negovanje useva - Fert

Ovi ponuđači vestačkih đubriva prate rast i razvoj biljaka kroz sve faze. Njihova briga osigurava optimalne uslove za visok prinos i kvalitetne proizvode.

Zaštita bilja - Prot

Ponuđači sredstava za zaštitu bilja osiguravaju kontrolu štetnika i bolesti. Njihov rad doprinosi zdravlju useva i kvalitetu proizvoda.

Mašinska obrada zemlje - Meha

Prodavci poljoprivredne mehanizacije upravljaju mašinskom obradom zemljišta, osiguravajući da su uslovi za sadnju i rast optimalni I predlažu najefikasnija resenja.

Cene mašinskih usluga - Mapr

Ovi ponuđači analiziraju i prilagođavaju cene mašinskih usluga kako bi se postigla pravedna i održiva razmena vrednosti. Spoznajte u svakom momentu kolki je stvaran trošak mehanizacije.

Fin. podrška i izvori finansiranja - Bank

Ovaj sektor se fokusira na pružanje finansijske podrške poljoprivrednicima i istražuje različite izvore finansiranja poljoprivredne proizvodnje.

Osiguranje - Insu

Osiguravajuća društva razvijaju programe osiguranja koji pomažu poljoprivrednicima da se zaštite od nepredviđenih rizika. Saznajte sve prednosti osiguranja useva pre nego donesete konačnu odluku

IPARD - Iprd

Konsultanti za IPARD program pružaju informacije, podršku i savete poljoprivrednicima koji žele da iskoriste prednosti EU fondova . Saznajte na koji iznos novčane podrške možete računati u skladu sa vašom budućom proizvodnjom.

Transport proizvoda - Tran

Prevoznici upravljaju logistikom i transportom poljoprivrednih proizvoda od njive do farme kao i do tržišta, osiguravajući pravovremenu isporuku.

Zakonska regulativa - Lawa

Naši saradnici za zakonsku regulativu prate promene u zakonima i propisima kako bi poljoprivrednici mogli usklađivati svoje aktivnosti.

Realizacija proizvoda - Trad

Otkupljivači, trgovci, izvoznici poljoprivrednih proizvoda ponudiće vam najbolje uslove u momentu kreiranja vašeg plana buduće proizvodnje. Imajte uvek I u svakom momentu najpovoljniju tržišnu vrednost vašeg budućeg roda I budite u prilici na vreme spoznati efekte vašeg ulaganja u buduću proizvodnju.

Energetska efikasnost - Enrg

Stručnjaci za energetsku efikasnost pružaju savete kako optimizirati energetsku potrošnju u poljoprivredi. Iskoristite potencijal obnovljivih izvora energije I osigurajte najpovoljnije uslove za izradu projekata.

Institucionalna podrška - Inst

Ovi konsultanti pružaju podršku poljoprivrednicima u vezi sa administrativnim procesima, programima podrške subvencija iz nacionalnog programa kao i drugim institucionalnim pitanjima.

Skladište i manipulacija robom - Warh

Ovi profesionalci upravljaju skladištem i manipulacijom poljoprivrednih proizvoda, osiguravajući njihovu čuvanje i integritet. Osigurajte sebi najpovoljnije uslove na vreme.

Infrastrukturno opremanje - Proj

Naši saradnici za infrastrukturno opremanje fokusiraju se na razvoj potrebne infrastrukture za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Projekti za izgradnju silosa, sušara, podnih skladišta i drugih objekata prema najpovolnijim tržišnim uslovima.

Radna snaga - Work

Planirajte i osigurajte neophodnu sezonsku radnu snagu iskažite svoje potrebe na vreme. Naši saradnici će vam dati predlog optimalnih rešenja i osigurati vaše potrebe za radnom snagom.

Sertifikacija proizvoda - Cert

Stručnjaci za sertifikaciju osiguravaju da poljoprivredni proizvodi zadovoljavaju standarde i zahteve za kvalitet i bezbednost. Dodajte novu vrednost vašoj proizvodnji i učinite vaš proizvod dostupnijim sve zahtevnijim tržistima.

Farmerov digitalni vodič

Farmerov vodič za optimizaciju finansijske efikasnosti ulaganja kombinuju sve aspekte navedene gore kako bi osigurali da poljoprivredne proizvodnje budu održive i profitabilne
©2022 Agrobudget.com - Sva prava zadržana | Dizajn Identitet doo Sombor